Utbildningar

Utbildningar i livsviktig kunskap


HLR FÖR INSATSPERSONAL

INSTRUKTÖRSUTBILDNINGAR

BRANDKUNSKAP

UTRYMNINGSÖVNINGAR

INRYMNINGSÖVNINGAR

FALLSKYDD

 VUXEN-HLR

FÖRSTA HJÄLPEN KEMIKALIER

BRANDFARLIGA
HETA ARBETEN

S-HLR

PERSONLIG SÄKERHET

BARN-HLR

FÖRSTA HJÄLPEN & L-ABC

SBA

INTRODUKTION

Lift och Travers


PETER 

UTBILDARE 

peter@trygghetsutbildarna.se


Telefon: 076-1092662

CICCI

UTBILDARE

cicci@trygghetsutbildarna.se 


Telefon: 070-3341099

unsplash