Utbildningar

Utbildningar i livsviktig kunskap

Med förstaklassiga utbildare ger vi er kunskap inom HLR,Första hjälpen och brand

Alla våra utbildningar följer HLR Rådets riktlinjer och vi håller även alla våra utbildningar på Engelska om det skulle behövas

D-HLR FÖR INSATSPERSONAL

INSTRUKTÖRSUTBILDNINGAR

BRANDKUNSKAP

UTRYMMNING

 VUXEN-HLR

FÖRSTA HJÄLPEN KEMIKALIER

HETA ARBETEN

S-HLR

BARN-HLR

FÖRSTA HJÄLPEN & L-ABC

SBA

INTRODUKTION