Brandkunskap

Grundläggande Brandkunskap


En grundläggande brandutbildning är A och O för att förhindra och minska skadorna till följd av brand. Att ha en välfungerande policy och släckutrustning är inte tillräckkligt utan man måste också se till att personalen har den rätta kunskapen. Denna utbildning är både teoretiskt och pratiskt utifrån er verksamhet. Förutom att titta på ert brandskydd pratar vi också om brandskyddet i hemmet för att sen avsluta utbildningen med pratiska släckövningar med både gasol och docka. 

Innehåll 


  • Brandkunskap – allmänt om brandorsaker och brandförlopp.
  • Förebyggande brandskydd – regler och rutiner för att minska risken för brand.
  • Åtgärder vid brand – intern organisation på er arbetsplats.
  • Utrymningssäkerhet.
  • Släckutrustning, dess funktion och handhavande.
  • Praktisk övning med handbrandsläckare och brandfilt.

 Kursen


  • Tidsåtgång: 3,5 timmar
  • både teoritisk och praktisk del
  • Antal: Upp till 20 deltagare
  • Plats: Hos oss eller hos kund


Kontakta oss

PETER 

UTBILDARE 

peter@trygghetsutbildarna.se


Telefon: 076-1092662

Behöver ni komma i kontakt med någon av oss? Vi finns alltid tillgängliga för att svara på era frågor. 

CICCI

UTBILDARE

cicci@trygghetsutbildarna.se 


Telefon: 070-3341099

unsplash