SBA BRANDSKYDDSANSVARIG


Enligt Lagen om skydd mot olyckor ska varje arbetsplast ha minst en person som är ansvarig för arbetslatsens brandskydd. Du som är ansvarig ska planera och genomföra åtgärder för att minska risken för brand på arbetsplasten, genomföra egenkontroller och se till att dina kollegor faktiskt går brandutbildningen.  Utbildningen

Ger dig som brandskyddsansvarig både kunskap och kompetens att sköta och planera din arbetsplats brandskydd, efter avslutad kurs får du ett diplom som visar att du genfört kursen och därmed kompetensen att leda brandskyddet hos er. 


Utbildningen ger dig kunskapen


 • Grundläggande brandskydd 
 • Identifiera risker (hos er) och åtgärder
 • påbörja ert brandskydd
 • Brandskyddsutrustning, brandsläckare och hur de fungerar 
 • Se till att arbetsplatsen följer lagar och reglerKursinehåll


 • Lagen om skydd mot olyckor (LSO)
 • Arbetsmiljölagen
 • Lagen och förordningen om brandfarliga varor
 • Brandskyddet i Boverkets byggregler
 • Försäkringsregler
 • Ansvar
 • Brandskyddsorganisation
 • Förebyggande brandskydd
 • Hur du kommer igång med sitt brandskyddsarbete
 • Kommunens tillsyn
 • DokumentationKursfakta


Tidsåtgång: 6 timmar 

Både teoretisk och praktisk del 

Deltagare: upp till 10 st 

Plats: Hos oss eller hos kund 
Kontakta oss

PETER 

UTBILDARE 

peter@trygghetsutbildarna.se


Telefon: 076-1092662

Behöver ni komma i kontakt med någon av oss? Vi finns alltid tillgängliga för att svara på era frågor. 

CICCI

UTBILDARE

cicci@trygghetsutbildarna.se 


Telefon: 070-3341099

unsplash