D-HLR

D-HLR, HLR FÖR INSATSPERSONAL


Detta är en fördjupningskurs där utbildningen fokuserar på  framförallt scenarioträning med två och trelivräddarteknik. 


För att få gå denna utbildning måste man ha. 


  • genomfört en grundläggande vuxen HLR 
  • Läst kursboken 
  • Genomfört utbildningen på hlr.nu 

KURSEN


  • Tidsåtgång: 4 timmar 
  • Max antal: 6 personer
  • Plats: hos oss eller hos kund