Trygghetsutbildarna AB      Signalhornsgatan 124      656 34 Karlstad       © Trygghetsutbildarna 2011      Org 556959-1639
Hem Butik Nyheter Kontakt Vi valde Facebook Om oss Vuxen-HLR L-ABC Barn-HLR D-HLR Instruktörs HLR Hjärtstartare Heta Arbeten Brandövning SBA Rån & Hot HLR Rådet Brand i hemmet
Där Heta Arbeten utförs föreligger det alltid en risk för brand. Vad är det som gör Heta Arbeten så farliga? - Vid svetsning och skärningsarbeten används en låga med mycket hög temperatur som kan antända de flesta material. - Kring lågan uppstår heta oförbrända gaser som lätt kan spridas in i väggar eller andra dolda utrymmen. - Det är inte bara glödande svetsloppor är farliga , utan även "svarta"   svetsloppor kan ha en temperatur på upp till 500 grader och kan då antända de  flesta brännbara ämnen. - Vid svetsning eller uppvärmning av rör eller andra värmeledande material sprids värme och då kan brand uppstå långt från arbetsstället, t ex i väggar eller i andra byggnadsdelar. - Gnistor från slipning och skärning med rondell kan vara lika farligt som svetsloppor. - Glöden kan ligga kvar långt efter att arbetet har avslutats.
Varför sker det Heta Arbeten olyckor?