Systematiskt Brandskydds Arbete 
Trygghetsutbildarna AB      Signalhornsgatan 124      656 34 Karlstad       © Trygghetsutbildarna 2011      Org 556959-1639
Hem Butik Nyheter Kontakt Vi valde Facebook Om oss Vuxen-HLR L-ABC Barn-HLR D-HLR Instruktörs HLR Hjärtstartare Heta Arbeten Brandövning SBA Rån & Hot HLR Rådet Brand i hemmet
Vad är SBA? Att ha ett Systematiskt Brandskyddsarbete innebär att man tar ett eget ansvar för brandskyddsarbetet i den egna organisationen. Det vill säga att man ser till att göra allt man kan för att förhindra att en brand uppstår. Ett lyckat SBA kräver att man  ständigt arbetar med att kontrollera riskerna i verksamheten, dokumentera, utbilda och följa upp. Genom att  dela upp ansvaret i organisationen och ge personalen  utbildning och information i brandskyddsfrågor så skapar man ett effektivt och förebyggande brandskydd. Med hjälp av Trygghetsutbildarna får Ni den hjälp Ni behöver för att komma igång med att säkra Er arbetsplats från oönskade bränder.
SBA