Rån, Hot och Våld 
Trygghetsutbildarna AB      Signalhornsgatan 124      656 34 Karlstad       © Trygghetsutbildarna 2011      Org 556959-1639
Hem Butik Nyheter Kontakt Vi valde Facebook Om oss Vuxen-HLR L-ABC Barn-HLR D-HLR Instruktörs HLR Hjärtstartare Heta Arbeten Brandövning SBA Rån & Hot HLR Rådet Brand i hemmet
Att det finns risker för rån och hot inom handeln kan vara en källa till oro och otrygghet för personalen. Stökiga kunder är också en osäkerhetsfaktor.   Hantering av kontanter, värdeföremål och andra stöldbegärliga varor gör att butiker är utsatta. Lokalernas utformning, teknisk utrustning, larm, säkerhetsrutiner, instruktioner, personalens kunskaper och möjlighet att snabbt få hjälp i en hotfull situation hör till de faktorer som behöver beaktas när man undersöker och bedömer riskerna. Det är också viktigt att butiken har en beredskap för att ta hand om rånoffer om personalen skulle bli utsatt. Kontakta oss så utbildar vi Er och Ni får en säkrare arbetsplats
Rån & Hot