Trygghetsutbildarna AB      Signalhornsgatan 124      656 34 Karlstad       © Trygghetsutbildarna 2011      Org 556959-1639
Hem Butik Nyheter Kontakt Vi valde Facebook Om oss Vuxen-HLR L-ABC Barn-HLR D-HLR Instruktörs HLR Hjärtstartare Heta Arbeten Brandövning SBA Rån & Hot HLR Rådet Brand i hemmet
Vad säger försäkringsbolagen om Heta Arbeten? Kursen Heta Arbeten är framtagen av Svenska Brandskyddsföreningen tillsammans med flera svensla försäkringsbolag. Skulle en olycka inträffa pga  alstrande värme eller gnistande verktyg och man inte har ett godkänt certifikat så gäller inte försäkringen fullt ut. From med 1/1-2015 så kommer avgiften i Heta Arbeten att höjas eftersom Svenska Brandskyddsföreningen har beslutat att kursdeltagare skall betala en årsavgift per utbildningsperiod. Avgiften betalas isamband med utbildningen i Heta Arbeten sker. Isamband med utbildningen skall även ett web baseratprov utföras innan man blir godkänd i kursen.