HLR Rådet
Trygghetsutbildarna AB      Signalhornsgatan 124      656 34 Karlstad       © Trygghetsutbildarna 2011      Org 556959-1639
Hem Butik Nyheter Kontakt Vi valde Facebook Om oss Vuxen-HLR L-ABC Barn-HLR D-HLR Instruktörs HLR Hjärtstartare Heta Arbeten Brandövning SBA Rån & Hot HLR Rådet Brand i hemmet
Svenska Rådet för Hjärt-lungräddning - HLR-rådet, Swedish Resuscitation Council bildades i november 2005. Den ersatte Svenska Cardiologföreningens arbetsgrupp för HLR, som var den organisation som initierade och byggde upp den nuvarande HLR-verksamheten. HLR rådets mål Att rädda liv genom ett optimalt omhändertagande av personer med hjärtstopp i Sverige samt stödja forskningen inom området. Det skall åstadkommas genom att: • skapa/utveckla/revidera riktlinjer för behandling av hjärtstopp • skapa/utveckla/revidera utbildningsprogram för behandling av hjärtstopp • skapa/utveckla/revidera etiska riktlinjer för behandling av hjärtstopp • sprida kunskaper i samhället och inom sjukvården om behandling av hjärtstopp • följa effekten av ovanstående i form av överlevnad, cerebral funktion etc.    
HLR Rådet